DROG- & MOBBNINGSPOLICY

GFGNISTAN

GF Gnistan skall arbeta mot droger såsom tobak, alkohol, narkotika eller läkemedel som klassas som dopning eller narkotikapreparat.

Denna policy är antagen vid föreningens årsmöte 2017-02-26.

Definition av drog och mobbing

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

Mobbing är när en eller flera individer vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord eller behandling från en eller flera personer.

Förebyggande mot droger och mobbing

Genom information till våra medlemmar och utbildning av våra ledare ska vi på ett tidigt stadium vara observanta på vad som händer i gruppen och vad som händer inom föreningens verksamhet.

Föreningen ska hjälpa personen som har tendens till drogmissbruk att inse dess skadliga verkningar.

Vi ska stödja personen som utsätts för mobbing och verka för att det upphör.

Åtgärden för den eller de personer som utför mobbing kan leda till uteslutning ur föreningen.

Alla är välkomna till GF Gnistan oavsett religion, ålder och kön. Alla är lika mycket värda och allas synpunkter och åsikter ska respekteras. Vi ska arbeta aktivt för att alla i och omkring klubben skall känna att i GF Gnistan bryr vi oss om – det finns en plats för alla i föreningen.

Drog och mobbningspolicyn skall vara ett levande dokument som skall behandlas och diskuteras på årsmötet samt informeras om vid minst en ledarträff per säsong.

Anderstorp 2017-02-26

Ordförande

Hanna Enbjärde