INTEGRITETSPOLICY

Vi på GF Gnistan värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy handlar om hur GF Gnistan samlar in och använder personuppgifter. När du kontaktar oss i syfte att bli medlem accepterar du även vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att GF Gnistan använder elektroniska och fysiska kommunikationskanaler för att skicka information till Dig.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar enbart de uppgifter som du själv ger oss, för ändamålet att kunna informera dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel bidrag och stöd.

”Hur lagrar vi dina personuppgifter?”

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom GF Gnistan. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. Om du inte vill lämna de uppgifter vi behöver för medlemsregistrering kan du inte bli medlem hos oss.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om dig eller avregistrera dig från våra informationsutskick. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt. Gäller det avregistrering från informationsutskick mailar du oss på gfgnistan@gmail.com. För att kunna hitta dina personuppgifter behöver vi namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan. Efter avklarat ärende raderas din förfrågan.Weight Loss